Produkty pro rozvoj 4 firemních rolí:

Role Prodejce - generuje zisk, buduje vztahy
Role Kouče - rozvíjí potenciál, další možnosti
Role Manažera - efektivně řídí, kontroluje
Role Leadera - vede, motivuje

Systém SFE - Sales Force Effectiveness: 
Potřebujete snížit fluktuaci?
Zkvalitnit nábor a adaptaci nových zaměstnanců?
Chcete zvýšit úspěšnost telefonních akvizic?
Potřebujte získat nové zákazníky?
Chcete zlepšit efektivitu obchodních jednání, úspěšnost vyjednávání?
Potřebujete zlepšit komunikaci a spolupráci mezi odděleními ve vaší firmě?
Chcete zvýšit efektivitu vedení a řízení vašich porad?
Potřebujete lépe nebo více motivovat, rozvíjet vaše zaměstnance? Chcete zvýšit úspěšnost vaší firmy ve výběrových řízeních? 
Potřebujte efektivně připravit a zavádět změny ve vaší firmě?
Chcete budovat loajalitu zaměstnanců a rozvoj vztahů se zákazníky?
Potřebujte znovu nastartovat a udržet dynamický růst firmy?Chcete zavést, zefektivnit vzdělávání, zajistit návratnost investic, aj.?

  Rozvojové akademie:
  Customers Experience - Zákaznická zkušenost, reference
  Business Development Academy - Obchodní akademie
  Management Development Academy - Manažerská akademie
  Training Development Academy
  - Trenérská akademie
  Manažerská, obchodní, trenérská "kuchařka"