Možnosti

UŠIJEME VÁM ROZVOJ NA MÍRU, DLE VAŠICH POTŘEB
A OČEKÁVÁNÍ. Kombinujeme rozvojové metody. 
Vše podporujeme praktickými nástroji, které vytváříme, aktualizujeme dle oboru či odvětví.

Metody:
Rozvoj na učebně i na pracovišti, individuální rozvoj - koučink, mentorink, poradenství, konzultace managementu.

Nástroje:
Analýzy rozvojových potřeb, identifikace potenciálu, jedinců, týmů,
oddělení, firem. Měření efektivity obchodního jednání a pravděpodobnosti
obchodu. Měření efektivity vedení a řízení porad, motivace zaměstnanců
Měření rozvoje podřízených v kanceláři a terénu

Audity:
Firmy, Aktér změn, Vedení změn
Konzultantských dovedností
Ředitelských dovedností
Key Account dovedností
Ovlivňovacích dovedností
Učebních stylů, Poslechových dovedností
Motivační audit, Osobní efektivity
Audit stresu
a další, které se po ukončení rozvoje stávají majetkem zákazníka.

Motto: NENÍ PODSTATNÉ CO ZNÁŠ, NEBO JEDNORÁZOVĚ PŘEDVEDEŠ, ALE CO OPAKOVANĚ DOKÁŽEŠ