Metody dle zkušeností rozvíjených

Juniorní lidé na pozici = TRÉNINK: 
Nejefektivnější způsob pro nastartování výkonu. 
Sladění s ostatními kolegy, manažery. Nejdříve návod, ukázky, výuková videa. Následně týmový nácvik. Kombinace rozvoje na učebně a pracovišti

Pokročilí lidé na pozici = MENTORINK, CONSULTING:
Zohledňuje zkušenosti rozvíjených. Sdílení konkrétních, praktických zkušeností. 
Rozvoj na pracovišti (individuální, týmový). Pomáhá řešit konkrétní pracovní situace. 

Senior lidé na pozici = KOUČINK: 
Indivuální rozvoj. Motivace, rozvoj potenciálu, kreativity. Zjistit očekávání, pomocí otázek, naslouchání a podpory. Kdo je kouč = PARTNER. Co dělá = dodržuje diskrétnost, podporuje, motivuje, klade otázky, respektuje, naslouchá, povzbuzuje. Co nedělá = neradí, nezabývá se minulostí, negativy, ...

  Přínosy z rozvoje: Orientace na budoucnost, rozvoj potenciálu a kreativity, rozvoj naslouchání, kladení otázek, nové pomůcky, nástroje, lepší hospodaření se zdroji
  a časem, efektivněšjí využívání potenciálzu, řešení problémů, aj.

  Vývojová stádia firem: FIREMNÍ KRIZE / STAGNACE => ŘEŠENÍ => JAK: 
  Krize VÝKONNOSTI => Trénink: Návod a nácvik na učebně + trénink v terénu
  Krize STRATEGIE => Mentorink: Nácvik v reálných situacích na pracovišti 
  Krize HODNOT => Koučink: Postojů, motivace, zvyšování loajality