Nástroje

Kompetenční modely - Výkonnostní modely

Jobs modely - Pracovní modely

Business modely - Vize, Strategie, KPI

Management modely - Manažerské modely

Sales modely - Prodejní modely

Prodejní nástroje - Obchodní kuchařka

Manažerské nástroje - Manažerská kuchařka

Trenérské nástroje - Trenérská kuchařka

aj.